Mangyaring gamitin ang talahanayan tsart sa ibaba upang sumangguni sa laki ng iyong mga alagang hayop. Ang lahat ng mga presyo ng serbisyo ay batay sa laki ng iyong alaga.